set language: EN gb.png, 3,2kB  | CZ cz.png, 3,0kB

Asociace stavitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky při ESTC, z.s.

od zhotovitelů ke stavitelům

 

 

ASFH (Asociace stavitelů fotbalových fotbalových hřišť s umělými trávníky při ESTC, z.s.), jako Profesní organizace, sdružuje nově již devět českých firem z oblasti sportovních staveb, které spolupracuj s pěti přidruženými členy – odbornými dodavateli – a realizují tak špičková fotbalová hřiště s umělými trávníky 3. generace v celé ČR „na klíč“. ASFH aktivně a úspěšně spolupracuje s FAČR. Na mezinárodním fóru je, stejně jako FIFA, Anglická i Francouzská fotbalová federace, přímo přidruženým členem důležitého evropského sdružení ESTC (European Synthetic Turf Council) se sídlem v Bruselu. 
Rovněž jsme upřesnili v rámci nových stanov, obdobně jako ESTC, že všichni členové mají naprosto stejná práva, ale také i povinnosti.

Michal Vokáč
Prezident Asociace stavitelů
Jaroslav Bubla
Víceprezident Asociace stavitelů
Jiří Křenek
Generální sekretář Asociace stavitelů

Asociace stavitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky při ESTC, z.s.
sídlo: Londýnská 329/25, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 085 13 104
Asociace stavitelů jako zapsaný spolek je vedena ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze.

 

 

NOVINKY:

VALNÁ HROMADA ASFH 7.12.2023

Se i tentokrát konala v ART Restaurantu Mánes v Praze. I přes výrazně nepříznivé počasí se jí zúčastnilo 7 členů s hlasovacím právem a 2 členové přidružení. VH pozitivně zhodnotila rok 2023 kdy bylo realizováno celkem 20 nových hřišť, což je nejvíc za poslední 4 léta v ČR. Dobrá je i celoevropská perspektiva rozvoje fotbalových hřišť s UT3G, jak zdůraznil prezident ASFH Michal Vokáč ,kdy dalších 8 let až do roku 2031 je možné nadále používat běžné syntetické granuláty jako vsyp do UT3G. Stávajícím členům Řídícího výboru ASFH byl ve veřejném hlasování an blok prodloužen mandát o jeden rok tj. do 31.12. 2024 a to všemi hlasy.

Stanovisko ASFH k přípravě reprezentace ČR na UT3G v TC AC Sparta na Strahově

Při přípravě reprezentace ČR A na kvalifikaci ME před utkáním s Faerskými ostrovy se velmi nevybíravým způsobem v rozhovoru pro ČT Sport ke kvalitě tohoto trávníku vyjádřil hráč Coufal.
ASFH k jeho vyjádření sděluje:
velmi nás tento názor překvapuje a zásadně s ním nesouhlasíme. Hřiště na Strahově získalo oficiální Atestaci FAČR k soutěžním utkáním fotbalu v červnu loňského roku č. 6/ 2022, když prošlo náročným atestačním řízením včetně polních zkoušek a obstálo po všech stránkách i ve všech požadovaných stavebních parametrech. Na hřiště byl položen špičkový trávník s platnou certifikací FIFA. Poznámka:
K UT3G na Strahově se dnes pro deník Sport vyjádřil i kapitán AC Sparta Praha Ladislav Krejčí: „Na Spartě máme, ale dobrou umělku. Doufám, že podobná bude i tam“ (míněno na Faerských ostrovech).

Informace o první řádné valné hromadě ASFH v roce 2023

Dovolujeme si vás informovat, že dne 3. května se uskutečnila distanční formou (video-konference) Valná Hromada ASFH, která schválila hospodaření za rok 2022 a nový rozpočet na rok 2023. Vzhledem k tomuto programu se jí zúčastnili pouze řádní členové s hlasovacím právem. Přítomno bylo celkem 6 řádných členů a 3 byli řádně omluveni. Podrobnou informaci o obsahu jednání Kongresu ESTC ve Stockholmu 29.3. až 31.3. podal prezident ASFH Michal Vokáč s přispěním generálního sekretáře Jiřího Křenka. Další valná hromada s účastí i všech přidružených členů bude uspořádána obdobně jako loni v Praze na konci listopadu 2023.
Všichni členové současně obdrželi běžnou poštou jako doklad o provedené reklamě a prezentaci ASFH speciální tištěné číslo odborného časopisu FOTBAL a TRÉNINK o mistrovství světa v Kataru, které bylo vydáno v březnu 2023.

Valná Hromada Asociace stavitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky při ESTC

První adventní týden 1.12.2022 v době konání MS ve fotbale v Kataru se uskutečnila letos druhá valná hromada Asociace stavitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky při ESTC v budově Mánes v restauraci Art. Valné hromady se zúčastnili přidružení členi včetně zástupce výrobce umělých trávníku Juta a.s. Členové během téměř čtyř hodinového jednání i za přispění zástupce oficiálního partnera ASFH českého výrobce JUTA a.s. se vzájemně aktivně informovali o aktuálním stavu UT3G z hlediska tuzemského i mezinárodního tj FAČR, FIFA ESTC ASFH a Evropské komise.

Valná Hromada Asociace stavitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky při ESTC

Valná hromada ASFH po dvouletém distanční způsobu jednání se uskutečnila Praze 26.4.2022 prezenčním způsobem . Za účasti 6 řádných členů stavitelů(3 byli řádně omluveni) byl schválením výroční zprávy o hospodaření i předloženého návrhu rozpočtu vytvořen důležitý rámec pro činnost ASFH v roce 2022. Prezident ASFH Michal Vokáč podrobně referoval o činnosti v roce 2021 a využil příležitosti rovněž předat velmi pozitivní informace z Kongresu ESTC konaném 30.3. – 1.4.ve francouzském Nice. Pokud se týká členské základny Valná hromada vzala na vědomí a vyhověla žádosti o ukončení činnosti členům Sportech cz s.r.o. a Philipp sportovní trávníky s.r.o. Dále naopak projednala pozitivně žádost o přijetí nového řádného člena Sport-Technik Bohemia včetně následného hlasování per rolam, které přijetí potvrdilo!
V SOUČASNÉ DOBĚ MÁ TEDY ASFH : 9 řádných členů a 5 přidružených členů odborných dodavatelů.

Valná Hromada Asociace stavitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky při ESTC

Ve středu 15. 12. 2021 se uskutečnila valná hromada Asociace stavitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky při ESTC. Hlavním bodem jednání byla volba Řídícího výboru na další dvouleté funkční období. Na základě výsledků jednotlivých hlasování byli do stávajících funkcí znovu zvoleni: Michal Vokáč, jako Prezident Asociace stavitelů, Jiří Křenek, jako Generální sekretář Asociace stavitelů a Ing. Jaroslav Bubla, jako Víceprezident Asociace stavitelů člen Řídícího výboru Asociace. V průběhu dalšího jednání přednesli prezident Michal Vokáč a generální sekretář Jiří Křenek zprávu o činnosti asociace v roce 2021, seznámili členskou základnu s aktuální situací a posunem ve spolupráci s KSHP FAČR a v neposlední řadě informovali členy asociace o účasti na FSB v Kolíně nad Rýnem 2021. Na závěr byli všichni zúčastnění informováni o současnému stavu členské základny ASFH, která sdružuje aktuálně 15 členů.

FSB v Kolíně nad Rýnem 2021 (Freiraum, Sport und Bewegung)

Ve dnech 25.10. - 29.10. proběhla v Kolíně nad Rýnem pravidelná výstava FSB, která jednou za dva roky přivádí na jedno místo všechny, kteří se výstavbou sportovišť zabývají. FSB nabízí novinky ze sportovního zázemí, hřišť, granulátů, vybavení, bazénů a dalších sportovních výrobků. Veletrhu se zúčastnili jako jedni z mála z České republiky zástupci Asociace stavitelů Michal Vokáč, prezident a Jiří Křenek, generální sekretář. Z vystavovatelů zastupovala Českou republiku firma Juta a.s. Veletrh byl hodně poznamenám aktuální situací spojenou s Covidem a bezpečnostními opatřeními, což bylo hlavně znát na počtu návštěvníků. Veletrhu se zúčastnilo méně vystavovatelů než v minulých letech, prakticky pouze jenom zástupci a vystavovatelé z Evropy. Zástupci Asociace zhotovitelů hovořili na stánku ESTC (European Synthetic Turf Council) s presidentem asociace Stefanem Diderichem o vznikající korporaci výrobců umělých trávníku s firmami, které recyklují staré a vysloužilé umělé trávníky. Výrobci umělých trávníku se spojují v korporace s firmami, který se zabývají recyklací jako jsou například dánská firma Re-Match a holandská firma GBN sídlící v Amsterodamu.

Vyšla nová novelizace prováděcího pokynu FAČR k Atestacím fotbalových hřišť
s UT3G s platností od 1. července 2021  

 V novelizaci dochází k aktualizaci a zpřesnění především Technické části Prováděcího pokynu např. o zákazu používání granulátu SBR jak při nových stavbách, ale také při údržbě nelze tento granulát do hřišť doplňovat!!! Tato ustanovení jsou závazná jak pro investory, provozovatele kluby, ale především i pro firmy které v této oblasti podnikají! Kompletní novelizaci najdete na oficiálních stránkách Komise pro stadiony a hrací plochy FAČR, zde.

První VH ASFH v roce 2021 se uskutečnila ve čtvrtek
8. dubna distančně, formou videokonference

Byly projednány a schváleny:
Zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření za rok 2020 a rovněž rozpočet na rok 2021. VH projednala návrh potřebné Aktualizace technických parametrů Prováděcího pokynu FAČR. (připravit k 1.7.2021) 
Byl upřesněn současný stav členské základny, který zůstává beze změn a souhlasným hlasováním všech přítomných přijat za nového řádného člena ASFH firma StavoSport s.r.o. Závěrem byl všem třem členům ŘV ASFH prodloužen mandát do konce roku 2021.

Valná hromada ASFH s umělými trávníky při ESTC, z.s.

Dne 2.9.2020 se uskutečnila v budově Mánes v restauraci Art letos již třetí Valná hromada. Poprvé se zúčastnily Valné hromady i nově přijaté firmy v kategorii odborný dodavatel, a to za firmu Abatec CZ, s.r.o. pan Luděk Měchura, dále za firmu Berger-Huck s.r.o. pan Pavel Drahorád, firmu Profigrass s.r.o. zastupoval pan Tomáš Chytka a firmu ASSCO, s.r.o. zastupoval pan Jakub Bělík. Po osobním představení firem se diskutovalo o společném přínosu činnosti všech stran v rámci Asociace stavitelů. Na Valné hromadě byla také presentovaná aktuální spolupráce s firmou JUTA a.s. na základě dohody o spolupráci. Kromě jiného byla v závěru předložena žádost o přijetí nového člena firmy PM Trávníky s.r.o., po kterém proběhlo hlasování se souhlasným stanoviskem.

Spolupráce s JUTA a.s., významným českým výrobcem umělých trávníků

Dne 18.6.2020 byla ve výrobním závodě Juta a.s. podepsaná dohoda o spolupráci mezi naší Asociací a českým výrobcem umělých trávníků Juta a.s. Za Asociaci podepsali dohodu prezident Asociace Michal Vokáč a sekretář Jiří Křenek. Za společnost Juta a.s. potvrdil dokument generální ředitel Ing. Jiří Hlavatý.
Tímto významným krokem se Asociace rozšířila o dalšího silného partnera.
Fotografie z prohlídky výrobních hal a podpisu naleznete níže:

Nový přidružený člen

S potěšením Vám oznamujeme, že počet přidružených členů se opět zvýšil. Poté, co se dostalo do obecného podvědomí, že vznikla nová Asociace o přidružené členství vyjádřila zájem další společnost, kterou je ASSCO, s.r.o. Máme z toho radost a těšíme se na budoucí spolupráci.

Nový přidružený člen

S potěšením Vám oznamujeme, že počet přidružených členů se opět zvýšil. Poté, co se dostalo do obecného podvědomí, že vznikla nová Asociace o přidružené členství vyjádřila zájem další společnost, kterou je Profigrass s.r.o. Máme z toho radost a těšíme se na budoucí spolupráci.

O aktivitě nového spolku a velké snaze posouvat věci uvnitř i vně ASFH, pokud možno co nejintenzivněji svědčí fakt, že v období od října 2019 do konce února 2020 se uskutečnily za vždy stoprocentní účasti členů celkem tři Valné hromady: 16.10. v Praze, 21.1. v Kobylí a 26.2. opět v Praze, které projednaly řadu administrativně technických opatření k bezporuchové činnosti i komunikaci, včetně zajištění financování spolku.

Podstatná záležitost byla předjednána již na lednové VH a strvzena na únorové VH.

Jednalo se o možnost přijmout další zájemce o vstup do naší Asociace stavitelů jako přidružené členy - odborné dodavatele. Schváleny byly v tomto smyslu i nové Stanovy, které vám představujeme v kapitole DOKUMENTY.

Věříme, že spolupráce s firmami Abatec CZ, s.r.o. i Berger-Huck s.r.o., které již byly do Asociace přijaty, bude určitě ke prospěchu té nejvyšší kvality finálního produktu, to je fotbalového hřiště s UT3G.

FSB v Kolíně nad Rýnem 2019

Ve dnech 5.11. - 8.11. proběhla v Kolíně nad Rýnem pravidelná výstava FSB, která jednou za dva roky přivádí na jedno místo všechny, kteří se výstavbou sportovišť zabývají.
Naše počtem malá skupina strávila na výstavné dva plné dny, která jsme naplnili pečlivým studováním výrobků, které byly prezentovány snad od všech světových výrobců. Někde jsme se zdrželi déle, někde jen krátce. Zajímal nás především vývoj v oblasti nezasypávaných trávníků, což je směr, kterým se většina výrobců za podpory FIFA s ohledem na problematiku mikroplastů vydává. Výrobků mnoho, nicméně žádný výrobek nás nepřesvědčil. Ostatně podobný závěr přijala i výše zmíněná FIFA, která ve zkratce uvádí následující vysvětleni. Kompletní zprávu od FIFY naleznete ke stažení zde.
Nedávný vývoj a diskuse ohledně potencionálních zdravotních rizik a zatíženi životního prostředí se většina výrobců rozhodla věnovat vývoji nezasypávaných trávníků. FIFA o této iniciativě moc dobře ví a podporuje ji. I přes potenciál, který tento vývoj má, zejména s ohledem na zdraví hráčů musíme uvést dva problémy, které se ještě nepodařilo úplně vyřešit.
Atestace FIFA Quality a FIFA Quality Pro se zaměřuje na výkon a bezpečnost trávníků se zásypem. Tyto druhy jsou schopné hry na nejvyšší úrovni. Nezásypové trávníky ale zatím mají vyšší oděr kůže a jiné technické charakteristiky při srovnaní s UT3G. Toto riziko oděru se ještě zvyšuje se stárnutím těchto bezzásypových hřišť.
Proto se FIFA rozhodla, že všechny nezasypávané trávníky, které prošly certifikaci dle normy 2015 Handbook of Requirements verze 2.5 a starší, tuto certifikaci ztrácejí a musí být znovu podrobeny testování dle normy 2015 Handbook of Requirements verze 2.6 (naleznete ke stažení zde) a novější. V této verzi je přidaný další test na oděr kůže, následné po mechanickém opotřebení testovací metodou Lisport XL. (ukázku naleznete zde) Toto řešení bylo přijato s ohledem na zdraví hráčů.
FIFA bude tento vývoj a výsledky testovaní důkladně sledovat. Spolu s předními výrobci bude pracovat na vývoji takového systému, který bude vylepšený a bude řešit výše uvedenou problematiku.
2015 Handbook of Requirements verze 2.6 je platná od 23.7.2018, to znamená, že všechny laboratorní výsledky na bezzásypové trávníky, které byly otestované po červenci 2018 jsou platné. Položené trávníky se mohou recertifikovat pouze, pokud mají nové výsledky laboratorních zkoušek po tomto datu.
Aktuální verzi 2015 Handbook of Requirements, která je již nyní ve verzi 3.0 a případně další novější verze můžete stahovat přímo ze stránek FIFY na tomto odkazu.

FSB v Kolíně nad Rýnem 2019

nikdo, kdo se angažuje v oblasti fotbalových umělých trávníků, tuto akci, která se koná na výstavišti hned vedle řeky Rýn a naproti majestátné katedrále, nemůže nenavštívit. Přinášíme proto několik fotografii z našeho pohledu důležitých setkání:

Tisková konference ESTC

 

Oslava 75. narozenin Jiřího Křenka, generálního sekretáře Asociace stavitelů na stánku českého výrobce JUTA a.s.

 

Současný prezident Asociace stavitelů Michal Vokáč a bývalý prezident Asociace zhotovitelů Milan Vopička

 

Z HISTORIE Asociace zhotovitelů
(založena v prosinci 2007 v Praze)

Úspěšný evropský kongres ESTO v Praze

Ve spolupráci s ESTO byla Česká Asociace zhotovitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky jako hlavní partner i smluvním spolupořadatelem kongresu. Vzhledem k založení ESTO v září 2017 a České asociace také před deseti lety – 17. prosince 2007 v Praze. Obě organizace oslavily na Kongresu vlastně i deset let společné činnosti. Celý článek naleznete zde.

 

Důležitý mítink ESTO v Manchesteru ve dnech 1-.2.2017

S José Mourinhem jsme se sice nesešli, ale přivážíme z Manchesteru samé pozitivní zprávy!

Esto Concil se uskutečnil tentokrát na prestižní adrese Sir Mats Busby street, to znamená v přímém sousedství kompletně modernizovaného stadionu OLD Traford,
slavného klubu Manchester United v novém hotelu Football. Opravdu jsme měli stadion přímo na dohled či dostřel max. 150 metrů.

První pracovní den se věnoval pilné práci ve všech working groups, kde máme trvalé zastoupení ve skupině zabývající se údržbou UT3G a inicijujeme i další opatření např. po zkušenostech z dosavadního průběhu letošní zimy v České republice, kde jsme si řadu našich doporučení odzkoušeli v praxi.

Výsledky všech 7 pracovních skupin budou finalizovány v průběhu 1. poloviny roku a po schválení Concilem poté prezentovány na KONGRESU ESTO, v druhé polovině roku 2017!

A nyní to nejdůležitější - druhý den jednání probíhalo již jen jednání 10 členného výboru ESTO kde jsme měli příležitost krátce výbor seznámit s Aktuální situací po Valné hromadě a transformaci naší 10 členné Asociace zhotovitelů na zapsaný spolek a rovněž tak krátce informovat o našich preferencích spolupráce s FAČR, ESTO i s UČFT a převším specifikovat náš zájem o uspořádání KONGRESU ESTO v Praze. Naši nabídku výbor ESTO přijal a následně zaslal i podmínky pro jeho uspořádání již v roce 2017 v Praze!!!

Věříme, že všechny detaily jsme schopni plně garantovat a současně i jako spolupořadatel aktivně ovlivnit i Program tak aby byl i pro naše kluby i činovníky co nejatraktivnější!!

TIPSPORT LIGA 2017

Přinášíme Vám fotky ze sobotního utkání mezi Bohemians – Hradec Králové, která se konalo v Praze na Vyšehradě.

 

TIPSPORT LIGA 2017


Na včerejší tiskové konferenci (3.1.2017) k zahájení jubilejního 20. Ročníku zimního fotbalového turnaje TIPSPORT LIGA 2017 prezentoval činnost ASOCIACE zhotovitelů hřišť s UT3G její prezident Milan Vopička.

Asociace se stala oficiálním partnerem a spolupořadatelem tohoto prestižního turnaje, jehož všechna utkání se odehrají výhradně na hřištích s umělými trávníky třetí generace.

TP liga se hraje ve 4 skupinách: v Praze, Mladé Boleslavi, Brně a ve Frýdku Místku. Závěrečné „FINAL FOUR“ (v Mladé Boleslavi) sehrají pouze vítězové skupin, kteří vyjdou z celkové účasti 16 mužstev převážně z nejvyšší epojisteni 1. Ligy ČR. Doplňují je čtyři kluby ze zahraničí a to ze Slovenska a Polska.

Turnaj zahajuje již v sobotu 7. 1. v Praze na Vyšehradě

utkáním: Bohemians – Hradec Králové, od 11.00 hod.

Milan Vopička (2x foto z TK) především poukázal na nebývalý vývoj a pokrok umělých trávníků za období od konání prvního ročníku tohoto turnaje.
„Špičkový umělý trávník je naprosto srovnatelný s přírodním. Laik rozdíl ze vzdálenosti 2 až 3 metrů ani nerozezná“, dodal Vopička.

 

Srovnání přírodních a umělých trávníku z hlediska provozu a údržby

Hlavní předností umělých trávníků je jeho prakticky neomezené celoroční využití, použitelnost hrací plochy při jakémkoliv počasí zvláště kalamitním. Hřiště se může používat ve vysoké kvalitě i při přívalových deštích, nezamrzá a udržuje si svoji kvalitu i při nízkých teplotách pod bodem mrazu. Odpadá tak rušení a překládání termínů soutěžních utkání kvůli počasí. Přichází zde v úvahu koncentrovat na hřiště s umělým trávníkem mnohem více soutěžních utkání, která by byla v případě extrémních klimatických podmínek zrušena. V zimních měsících je v tuzemských podmínkách prakticky jedinou vhodnou variantou pro pořádání a sehrání turnajových a přátelských utkání v přípravném období. Umělý trávník přináší celoročně hru na stabilní rovnoměrné úrovni v celém půdorysu hrací plochy. Přináší kvalitnější podmínky jak pro herní činnost, tak i pro rozvoj technické úrovně v rámci tréninkového procesu. V kombinaci s umělým osvětlením nabízí využití nesrovnatelně delší časové kapacity. Další nezanedbatelné výhody jsou estetika, čistota, celoplošné pokrytí, stálobarevnost a hlavně snížení úrazovosti při méně příznivých klimatických podmínkách. Kompletní srovnání přírodních a umělých trávníku naleznete zde.

Vyhlášení cen ESTO

Milan Vopička, ředitel Sport-Technik Bohemia získal pro Českou republiku významné ocenění.
Ve středu 28. října 2015 se v rámci celosvětového setkání firem na FSB v Kolíně nad Rýnem, které se zabývají sportovními stavbami a umělými trávníky uskutečnilo slavnostní vyhlášení cen ESTO (European Synthetic Turf Organisation).

V hotelu Hyat, na břehu řeky Rýna, převzal 1. cenu v kategorii SPORT AWARD prezident Asociace zhotovitelů fotbalových hřišť v ČR a ředitel firmy Sport-Technik Bohemia Milan Vopička za nejlepší sportovní stavbu roku 2015 - sportovní areál v Praze 6. Celou zprávu naleznete zde.


ESTO kongres v Římě 14. – 16. 9. 2015

Ve dnech 14. – 16. září se uskutečnil tradiční výroční kongres ESTO, tentokrát v hlavním městě Itálie v Římě a to nejen za účasti členů ESTO, ale i za velké účasti pozvaných hostů z Itálie. Kromě velmi zajímavých přednášek byly předvedeny i ukázky údržby za pomoci speciálních strojů německých firem Wiedeman a SMG. Se zástupci FIFA a vybraných FS se setkala u kulatého stolu také Technická skupina ESTO. Celou zprávu z kongresu naleznete zde.

Aktuální informace před Kongresem ESTO, který se uskuteční 14.-16 9 2015 v Římě

Velmi aktivně jsme se zúčastnili s prezidentem M. Vopičkou dvou workshopů a to 29.ledna a 15. června 2015 , konaných vždy v Amsterdamu a to především v rámci Skupiny řešící údržbu fotbalových UT3G, za účasti výjimečnýchí představitelů ESTO – ať to byl 1. prezident ESTA Arnold Violet, nebo 3. prezident ESTA – Enrico Buriani, samozřejmě i Alex Bobeica, hlavní manager společnosti SMG – vyvíjející a vyrábějící velmi úspěšně speciální techniku pro instalaci a údržbu UT3G a nebo hlavní expert ESTO při jednáních s Evropskou komisí Alstair Cox.

Do nově připraveného Manuálu ESTO byly začleněny tyto důležité teze.
a) Údržba – její specifikace musí být zavedena jako přímá součást dodavatelské smlouvy.
b) Všechny firmy, které instalují UT3G by měly mít vždy dohled minimum 5 let nad tímto hřištěm!
c) Musí se lépe rozlišit údržba starších typů UT3G.a nově stanovit způsob údržby nových typů trávníků s paměťovým vláknem.
d) Pro tato nová kritéria je třeba uplatňovat a zohlednit také počty osob / hodinou které
jsou na hřišti odehrány nebo odtrénovány
e) Vzdělávací semináře by se měli organizovat nejen pro údržbáře, green keepery, ale také pro přímé zástupce provozovatelů či majitelů těchto hřišť.
f) Cíl:
- elektronická verze se zapracováním připomínek bude hotova do konce srpna
- dále bude připravena prezentace včetně videa.

Vše bude představeno na speciálním Work shopu 14. září v Římě den před konáním kongresu ESTO.kam jsou pozvání zástupci FIFA UEFA a všech evropských FA Této akce se zůčastní také cca 80 zástupců italského fotbalu budou rovněž předvedeny ukázky údržby na hrací ploše.
Čeští zástupci upozornili rovněž na disharmonii mezi potřebou fotbalu a některými parametry kritérií FIFA – týká se především shock absorpce – vzato na vědomí – pro další jednání s FIFA.
Dále potom byla znovu diskuze vedena s cílem dosáhnout podobné certifikace jako je FIFA PRODUCER s prokázáním kvality pro instalační firmy členy ESTO.
Takto by mohlo ESTO vydávat např. certifikát ESTO INSTALLER s platností pro celou Evropu což by mohlo být velmi přínosné především z hlediska prokazování i prosazování nejvyšší kvality konečného produktu tj. fotbalového hřiště s UT3G.

Jiří Křenek.

STANOVISKO Asociace zhotovitelů ke komentářům před závěrečným utkáním Evropské
ligy ve vysílání – v přímém přenosu (ČT 4) utkání Young Boys Bern – AC Sparta Praha

Asociace zhotovitelů zveřejňuje několik důležitých informací, jako reakci na, dle našeho názoru, zavádějící, neodborná vyjádření hostů studia ČT4 - P. Karocha a J. Csaplára.

1) Každý z hráčů Sparty, kteří byli před zápasem i bezprostředně po něm zástupci médií několikrát dotazováni (především reportéry ČT) odpověděl: Že s umělým trávníkem nemají, nebo po utkání neměli vůbec žádný problém.

2) Velmi seriozní věřím, že i širokou fotbalovou veřejností respektovaný trenér Jaroslav Šilhavý, na dotazy jak se mužstvu v průběhu jeho angažmá v Liberci, trénuje na umělém trávníku (hřiště přímo sousedí s hlavním stadionem) měl vždy pozitivní odpověď!

3) Velké evropské kluby ve Španělsku, Itálii, Holandsku, a pod. mají velkou většinu hřišť ve svých tréninkových centrech s umělými trávníky. Věříme, že vědí proč!!

4) Veškerá relevantní dlouhodobá srovnávání úrazovosti na přírodní trávě a umělé trávě jasně prokazují, že není v úrazovosti žádný rozdíl....... !!!!!

Velmi nás proto překvapily tendenční názory účastníků předzápasové debaty, které byly směřovány prostřednictvím ČT4 všem, kteří studio před utkáním EL sledovali....

Jako příklad citujeme: “že by fotbal na umělém trávníku měl být ZAKÁZÁN VYJMA některých extrémně položených oblastí“.

Rádi bychom v této souvislosti veřejnost dále informovali, že do konce i ve velmi konzervativní Anglii s velmi mírným podnebím, se The English Football Associaton rohodla ze svého věnovat v přepočtu více než 1.5 miliardy Kč na rozvoj umělých trávníků a to v roce 2013!

Informaci uvádíme se snahou o uvedení věcí na pravou míru a také bychom přivítali opravdu zásadní seriozní diskuzi na toto téma!


Milan Vopička
Prezident
Asociace zhotovitelů hřišť s UT3G
Jiří Křenek
Administrátor
Asociace zhotovitelů hřišť s UT3GAsociace zhotovitelů hřišť s UT3G

Významné prestižní ocenění české firmy na Kongresu ESTO
v Istanbulu 2014

Ve dnech 5. a 6. 6. 2014 se uskutečnil v tureckém Istanbulu tradiční výroční kongres ESTO (European Synthetic Turf Organisation). ESTO sdružuje více než 20 nejdůležitějších výrobců umělých fotbalových trávníků a dalších cca 60 přidružených členů.

V rámci této nejdůležitější akce roku byly historicky po druhé vyhlášeny fotbalové ceny ESTO AWARDS.
Jako první v pořadí byla vyhlášena cena COMMUNITY AWARD.
Toto je cena pro člena ESTO jako společnost, která v období posledních dvou let realizovala nejlepší projekt z hlediska podpory rozvoje fotbalu Evropě.

Vítězem se stala česká firma Sport - Technik Bohemia, člen ESTO a Asociace zhotovitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky v ČR, v jejichž čele stojí jako ředitel a prezident Milan Vopička.

Za vynikající počin realizace hřiště s umělým trávníkem dle projektu VICTOR pro fotbalovou mládež ve věku 6 - 12 let v moderní hale Tréninkového centra fotbalové mládeže v Českých Budějovicích.
Toto hřiště se špičkovým umělým trávníkem LANO Profoot MXSI 60 s FIFA** certifikací slouží nejen k tréninkovým účelům, ale je přímo i vylajnované k utkání těch nejmladších tj.:
4 + 1, 5 + 1 a 7 + 1.

Společnost Sport - Technik Bohemia ve spolupráci s FAČR darovala toto hřiště bezúplatně Tréninkovému centru mládeže v Českých Budějovicích.

Další již individuální ceny získali Frans Hamerling z firmy Ten Cate, Jean Michael Berly z Francouzské Fotbalové Federace a Oliver Ash z anglického fotbalového klubu Maidstone United FC.Vážení přátelé,

24. října 2013 na FSB v Kolíně nad Rýnem byla potvrzena prolongace dohody o spolupráci :

LETTER OF UNDERSTANDING
mezi ESTO (European Synthetic Turf Organisation) se sídlem v Bruselu a naší Asociací, původně uzavřená v italském Bergamo.
Dohoda na základě pozitivní spolupráce obou stran byla prodloužena na další tři roky tj do listopadu 2016 a nadále se bude řídit belgickým právem.


ESTO KONGRES V LIVERPOOLU,

Očekává se další dynamický rozvoj umělých trávníků v Evropě.

Ve dnech 26.9 a 27.9 2013 se uskutečnil v hotelu JURYS INN v těsné blízkosti známého ALBERT DOCKU, dá se říci, že pod „dohledem“ světově proslulých Beatles, kteří zde mají své muzeum, již 6. Kongres Evropského sdružení nejdůležitějších výrobců umělých trávníků ESTO (European Synthetic Turf Organisation).

Co hlavně zaznělo progresivně zajímavého na kongresu.
1) Velmi pozitivní bylo vystoupení Marka Povera z Anglické fotbalové Asociace (manager pro rozvoj vybavenosti stadionů a hracích ploch), který uvedl, že vláda UK ve spolupráci s Anglickou FA vyčleňuje nově na rozvoj a výstavbu umělých trávníků 50 milionů Liber, což představuje cca 1,5 miliardu v českých korunách.

2) Také ve Vizi 2020, která byla zpracována i za podpory UEFA a FIFA, jak Nigel Fletcher (generální manager ESTO) tak i Robin Russel tuto představu vývoje a rozvoje umělých trávníků dokladovali velmi dynamickými čísly nárůstu fotbalových hřišť s UT3G, kdy celková čísla byla vytvářena ve spolupráci nejen s výrobci, ale především i po konzultacích s Národními fotbalovými svazy UEFA.
Např. z dosavadních 13.000 hřišť s regulérními rozměry by počet nových hřišť v Evropě (včetně výměny již starých povrchů) měl dosáhnout čísla dalších cca 8.000 nových realizací. Ještě větší nárůst se očekává u fotbalových hřišť menších rozměrů.

3) ESTO si vždy dávalo za cíl usilovat a dbát o nejvyšší kvalitu umělých trávníků a o to důsledně usiluje i v současnosti o tom, že se jí to opravdu daří, hovořil nejen Nigel Fletcher, ale podrobné informace podali především i Mats Johnsson, Ashurst,a Alstair Cox, Labosport oba členové ESTO.
Jejich informace se týkali především úspěšné legalizace všech standardů a procesů vývoje především Evropských standardů schvalovaných v rámci EU.
Především se jednalo o revizi normy WG 15330 – pro testování, veškeré standardy jsou dohodnuty, schváleny a musí být vydány ve všech 27 jazycích jednotlivých členských států EU, což může bohužel trvat až 6 měsíců.

Jejich nové nastavení samozřejmě podporuje a zpřísňuje kvalitu produktu a současně bude i kompatibilní na laboratorní testování FIFA.
Přehled jednotlivých norem bude tedy k dispozici i v ČR, přímo v českém jazyce.

Vážení přátelé,

vzhledem k tomu ,že je dnes před námi opět ten známý každoroční Mikulášský podvečer rozhodl jsem se Vám:

zaslat závěrečnou otázku a odpověď z rozhovoru s Adrianem GUĽOU trenérem ůspěšného nováčka Corgoň ligy AS Trenčín, který bude celý zveřejněn v našem oblíbeném časopisu FOTBAL a trénink č. 4/2012 (vyjde těsně před Vánocemi.).

Otázka:
Na hlavní hrací ploše na stadionu AS Trenčín je instalován nový špičkový umělý trávník - jak Vám tento povrch pomáhá k úspěšnému tréninkovému procesu nebo při utkání.

Odpověď:
Kvalitní plocha nám zabezpečuje kvalitní tréninkový proces během celého roku!
Práci na detailu, na rozvoji hráčů na tempu a rychlosti hry!
Dovoluje nám soustředit se na práci se vzpomínanými detaily, na zvyšování technických dovedností a to každý jeden den bez ohledu na počasí.


Hráči z celého klubu AS Trenčín využívají plochu v maximální míře a proto přicházejí do A mužstva hrajícího nejvyšší slovenskou soutěž technicky připravenější!

Vážení přátelé,

ve dnech 19. až 21. 9 jsme se zúčastnili spolu s prezidentem naší Asociace Milanem Vopičkou kongresu ESTO, který se konal v Bruselu.

Dovoluji si Vám touto cestou zaslat:
1) konečný program, který byl mírně upraven oproti programu, který jste obdrželi všichni cestou sekretářky ESTA Natasji Faelens v předstihu. Tento program byl ve všech bodech naplněn.

Program naleznete zde.

2) Pozitivní informaci navazující na vystoupení Nigele Fletchera viz. bod 3, ve kterém se zabýval také anketou zorganizovanou pro profesionální top trenéry Holandska k hodnocení UT3G.

Anketu naleznete zde.


Věřím, že pozitivní hodnocení (viz. bod 2) může být i povzbuzením do naší práce a činnosti směřující k nejvyšší kvalitě hřišť s UT3G v ČR.
Závěrem bych Vás rád informoval, že k pozitivnímu obrazu jistě přispívají i uskutečněné generální výměny umělých trávníků z minulého období. Nově si dovoluji jmenovat FK Baumit Jablonec, 1. FK Příbram
(dokončeno v září - říjnu 2012).

České vítězství na břehu Rýna.

Dne 26. října 2011 se uskutečnil v hotelu Hyatt Regency v Kolíně nad Rýnem první gala večer ESTO s vyhlášením tří prestižních výročních cen.

European Synthetic Turf Organisation, která sdružuje celkem 21 nejvýznamnějších evropských výrobců umělých trávníků a 60 dalších přidružených členů přidělilo toto významné ocenení tak zvanou "COMMUNITY AWARD" za mimořádný rozvoj obecního sportu – fotbalu, české firmě ENVOS spol s.r.o. za projekt a realizaci nového sportovního fotbalového centra pro mládež FK Újezd v okrajové části Prahy u Průhonic.
Cenu převzal ředitel společnosti Michal VOKÁČ spolu s generálním sekretářem české Asociace zhotovitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky při ESTO, o.s. Jiřím Křenkem.

Fotbalový klub FC Újezd byl založen v roce 1937 a je jediným fotbalovým klubem v této oblasti. Spolu s místním Obecním úřadem měly velký zájem, aby se rozšířila sportovní činnost klubu a bylo možno zařízení zpřístupnit širší veřejnosti, především mládeži.
Obecní úřad spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy našel finanční prostředky na výstavbu nového hřiště s umělým trávníkem. Což klubu umožnilo založit šest dalších týmů vesměs mládežnických kategorií. Klub převzal rovněž odpovědnost za veškerou potřebnou údržbu nového hřiště. Důležitou součástí tohoto rozvojového projektu byly i nová klubovna a umělé osvětlení hřiště.

Klub v současné době rozvíjí činnost mládežnických družstev věkových kategorií do 8 let, do 10 let, do 12 let a do 14 let, a v krátké době se vytvoří i dívčí družstvo. Počet aktivních členů vzrostl o více než 400% na více než 120 a během sezóny (od března do července a od září do listopadu) se tu hrají soutěžní zápasy každou sobotu a neděli od 8.45 ráno do 22 hodin večer.

Navíc je umělý trávník během sezóny využíván po celý týden od 14 hodin do 21.30 hodin večer, na přípravu a trénink a v červenci a srpnu je hřiště využíváno téměř denně pro dětské fotbalové tábory. Klub nyní rovněž organizuje každý víkend osm týmových turnajů po dobu zimních měsíců a také celou řadu neformálních střetnutí pro týmy ve věku přes 40, 50 a 60 let a dospělí využívají zařízení i pro neformální utkání s pěti proti pěti hráčům.

Fotbalový areál pro FC Újezd vybudovala společnost ENVOS s.r.o. člen Asociace zhotovitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky při ESTO o.s.. Na hřišti je nainstalovaný umělý trávník Greenfields FT Real V Slide 60 mm s pružnou prefabrikovanou elastickou podložkou.

ESTO CONGRESS 2010 v Praze.

se uskutečnil ve dnech 27., 28 a 29. října v Praze v příjemném prostředí hotelu Mövenpick. Sluší se vysvětlit co to je vlastně ESTO (European Synthetic Turf Organisation). ESTO reprezentuje 90% celkové produkce, trhu, ale také instalace umělých trávníků v Evropě. To znamená, že ESTO sdružuje nejen 18 největších výrobců z Evropy, ale má řadu dalších členů, kteří se zabývají především výstavbou a instalacemi UT3G na nově budovaných hřištích v Evropě. Členy ESTO jsou i zástupci význačných evropských univerzit, odborníci z testovacích institucí jako je ISA Sport (Nizozemí) či Labosport (Francie) i představitelé firem zajišťujících údržbu (SMG) a další.

Dá se říci, že i Česká republika má v této organizaci velmi dobré zastoupení a získává si zasloužený respekt, vždyť všech 8 členů Asociace zhotovitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky při ESTO, o.s. je rovněž přidruženými členy ESTO.

Byla proto pro nás čest, že nový generální manager ESTO Nigel Fletchet (od 1.7.2010) si vybral pro pořádání kongresu právě Českou republiku – Prahu.
ESTO především pečuje o nejvyšší kvalitu a to ve všech aspektech!!! Byl vydán a to poprvé i výroční bulletin, který představuje všechny členy ESTO – tento je možno shlédnout i na našich webových stránkách: www.asociaceut3g.cz.

Od roku 2011 budou webové stránky www.the ESTO.com funkční i v českém jazyce!!

ESTO samozřejmě úzce spolupracuje s FIFA i UEFA, v případě potřeby i s jednotlivými fotbalovými svazy.

Velmi progresivní vývoj a vysoká kvalita UT3G také v České republice se projevila i na nových hřištích s umělými trávníky třetí generace, které byly aktuálně atestovány podle nových rozšířených kritérií terénních zkoušek, které se realizují v souladu s novým Prováděcím pokynem ČMFS k atestacím těchto hřišť k soutěžním utkáním (od 15.02.2010) ve fotbale. Dá se s potěšením konstatovat, že ve všech třech vybraných kritériích devět z těchto 12ti hřišť docílilo velmi dobrých parametrů na rozmezí FIFA* a FIFA** kvality a i zbývající 3 hřiště ve zkouškách plně obstály.

Myslím si, že je to vynikající počin Asociace zhotovitelů a jejích všech osmi členů v roce 2010 a současně i dobrý důvod k dalšímu zintenzivnění její činnosti a garantování vysoké kvality všech fotbalových hřišť s UT3G v České republice.

Dohoda o spolupráci – podepsáno v Bergamu.

Ve dnech 15. a 16. září se uskutečnilo plenární zasedání European Synthetic Turf Organisation (ESTO), tentokrát v severoitalském městě Bergamo.Význam tohoto zasedání podtrhla osobní účast i vystoupení pana Nigela Fletchera vedoucího oddělení FIFA.

ESTO v současné době představuje 90% výrobců umělých trávníků v Evropě a roční míra nainstalovaných trávníků přesáhla již 25 milionů čtverečních metrů. Díky vynikajícímu technickému pokroku získaly umělé trávníky schválení od orgánů FIFA a UEFA. V rámci tohoto významného zasedání došlo i k podpisu Dohody o spolupráci mezi ESTO a naší Asociací zhotovitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky o.s. na období 4 let. Za Asociaci zhotovitelů podepsal v Bergamu dohodu prezident ASOCIACE Milan Vopička za ESTO její generální sekretář Albert Prisse.

Další dvouhvězdičkové atestace FIFA v České republice.

FIFA** získalo hřiště vybudované společností TENNIS Zlín a.s. ve Starém Městě, kde byl položen umělý trávník od firmy Limonta, typ Soccerpro Max S 40, Certifikát FIFA** s označením AF-01.38, platí od 30.7.2010.

FIFA** získalo hřiště vybudované společností Philipp Sportovní Trávníky, a.s. v Trutnově, kde bylo položen umělý trávník od firmy Fieldturf Tarkett Inc., typ Prestige XM60, Certifikát FIFA** s označením AA-13.71 platí od 6.4.2011.

členové naší ASOCIACE se mohou pochlubit dalšími hřišti s přímou atestací FIFA, které byly postaveny v České republice:

FIFA** získalo hřiště vybudované společností EKKL a.s. v Konici, kde bylo položen umělý trávník od firmy Italgreen, typ 62 LESMO, Certifikát FIFA** s označením AL-0013 platí od 28.5.2009.

FIFA** získalo také hřiště vybudované společností TENNIS Zlín a.s. v Havlíčkově Brodě, kde byl položen umělý trávník od firmy Limonta, typ Tangoturf, FI 50, Certifikát FIFA** s označením AF-0128, platí od 4.8.2009.

FIFA** získalo hřiště vybudované společností Envos, s.r.o. v Kapském městě, které se nachází v Jižní Africe, kde byl položen umělý trávník od firmy DOMO Sports & Leisure Grass, typ VarioSlide Excellence 60, Certifikát FIFA** s označením AJ-00.24, platí od 6.7.2009 do 5.7.2010.

FIFA** získalo hřiště vybudované společností Envos, s.r.o. ve městě Tunapuna, které se nachází ve státě Trinidad & Tobago , kde byl položen umělý trávník od firmy DOMO Sports & Leisure Grass, typ VarioSlide Excellence 60, Certifikát FIFA** s označením AJ-00.13, platí od 16.7.2007 do 15.7.2007.

FIFA* hřiště vybudované společností Envos, s.r.o. v Praze na Vyšehradě, kde byl položen umělý trávník od firmy DOMO Sports & Leisure Grass, typ VarioSlide Supreme 60, získalo jako první v České republice atestaci FIFA* s označením AJ-00.12, platí od 24.5.2007 do 23.5.2010.

První reatest FIFA v České republice.

FIFA** hřiště vybudované společností Pragosport a.s. v Tachově, kde byl položen umělý trávník od firmy Polytan typ Ligaturf 240 ACS 65, získalo jako první v České republice přímou reatestaci FIFA** s označením AE-11.60, platí od 3.8.2009. Tato reatestace svědčí o vysoké kvalitě celého hřiště včetně jeho správné údržby!!

24.3.2009 - seminář údržby umělých trávníku 3. generace

Dne 24.3.2009 se uskutečnil seminář k údržbě fotbalových hřišť s UT3G pro provozovatele těchto hřišť v ČR, v hotelu BENICA v Benešově a v restauraci Tuřanská Beseda v Brně Tuřanech jehož programem byla spolupráce ČMFS s novou Asociací zhotovitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky při ESTO o.s. a praktická ukázka strojové střednědobé údržby na hřišti, které můžete zhlednou na videu.

Údržba umělých trávníků 3. generace - seminář GreenFields a Envos spol. s r.o.

Pro správné zobrazení videa je potřeba mít nainstalován plugin Adobe flash player.

10.2.2009 - beseda zástupců asociace

Dne 10.2.09 proběhla v hotelu Benice v Benešově tisková beseda zástupců asociace s novináři za účasti fotbalových internacionálů Karola Dobiáše a Františka Veselého. Hlavním tématem tiskové konference byla podrobná prezentace fotbalových hřišť s umělými trávníky a výhody hry na takových hříštích včetně krátké prohlídky hřiště s umělým trávníkem, kde při umělém osvětlení probíhal trénink. Krátký záznam naleznete zde